Investeringen 2021

 

Investeringen 2021

Voor 2021 zijn de volgende uitbreidings- en vervangingsinvesteringen opgenomen en verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021.
De investeringen worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen 2021
Pijler Omschrijving Bedrag Jaarlast Dekking Indeling
economisch/
Maatschappelijk nut
Uitbreidingsinvesteringen
2 Voorbereidingskrediet nieuwbouw/renovatie obs PWA Eext -100.000 -3.000 Exploitatiebudget onderwijshuisvesting Economisch nut
4 Fietsverbinding langs N34 naar Bosweg -180.000 -5.400 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
4 Fietsverbinding Nijslootsweg Gieten -150.000 -4.500 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
4 Ecologisch bermbeheer aanschaf materieel -90.000 -11.000 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
Vervangingsinvesteringen
4 Openbare verlichting -274.000 -12.300 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
5 Vervanging materieel buitendienst -612.000 -62.000 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
5 Vervanging software -162.500 -33.300 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
5 Vervanging hardware -64.000 -13.100 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
Totaal investeringen -1.632.500 -144.600
Voor 2021 zijn de volgende uitbreidings- en vervangingsinvesteringen opgenomen, danwel voorgesteld en verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021
De investeringen worden onderscheiden in economisch nut en in investeringen in de in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.