Investeringen 2020

 

Investeringen 2020

Voor 2020 zijn de volgende uitbreidings- en vervangingsinvesteringen opgenomen, danwel voorgesteld en verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020

De investeringen worden onderscheiden in economisch nut en in investeringen in de in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen 2020
Pijler Omschrijving Bedrag Jaarlast Dekking Indeling/ economisch/ Maatschappelijk nut
Uitbreidingsinvesteringen
4 Aanpassing ruimteakoestiek 3 sporthallen en 1 sportzaal 100.000 4.500 Budget sportaccommodaties algemeen Economisch nut
4 Revitaliseren fietspaden 712.000 5.280 Algemene dekkingsmiddelen en reserve Maatschappelijk nut
4 Snelheid remmende maatregelen 180.000 4.050 Algemene dekkingsmiddelen en reserve Maatschappelijk nut
4 Lutkenend Gasselte 250.000 7.500 Algemene dekkingsmiddelen en reserve Maatschappelijk nut
4 Herinrichting dorpskern Grolloo 250.000 7.500 Algemene dekkingsmiddelen en reserve Maatschappelijk nut
4 Herplant bomen 88.000 2.640 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
4 Wegreconstructie ivm rioleringswerkzaamheden 100.000 3.000 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
4 Aanpassen watergang / duiker Nw Annerveen 15.000 x rioolheffing Economisch nut
5 Informatiebeleidsplan 2019-2022 65.000 13.325 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
5 Aardgasloos-maken gemeentehuis 150.000 x Budget energiekosten gemeentehuis Economisch nut
Vervangingsinvesteringen
4 Openbare verlichting 274.000 12.300 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
5 Vervanging materieel buitendienst 538.000 62.500 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
5 Vervanging software 207.500 42.500 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
5 Vervanging hardware 45.000 9.200 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
Totaal investeringen 2.974.500 174.295