Begroting 2020

In deze digitale omgeving vindt u de plannen van de gemeente Aa en Hunze. Deze plannen zijn in onderstaande pijlers verwerkt.