Investeringen 2022

 

Investeringen 2022

Voor 2022 zijn de volgende uitbreidings- en vervangingsinvesteringen opgenomen en verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2022.
De investeringen worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen 2022
Pijler Omschrijving Bedrag Jaarlast Dekking Indeling
economisch/
Maatschappelijk nut
Uitbreidingsinvesteringen
2 Nieuwbouw basisschool de Kameleon Eexterveen (investering) 1.696.000 -50.880 Exploitatiebudget Economisch nut
2 Nieuwbouw basisschool de Kameleon Eexterveen aanpassing/optimalisatie parkeervoorzieningen en sportveld 160.000 -4.800 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
4 Aanschaf toegang controlesysteem openlucht zwembaden Annen en Gieten 35.000 -2.500 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
4 Renovatie toiletgroep en renovatie dak sportzaal de Strohalm 115.000 -3.825 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
4 Reconstructie rijbaan Rolde-Anderen 675.000 -20.250 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
4 Herplanten van bomen langs het wegtrace Rolde- Anderen 125.000 -3.750 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
4 Fietspad Ekehaar - Nijlande 730.000 -21.900 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
4 Aanleg ontbrekende schakels voetpaden 190.000 -5.700 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
5 Regelinstallatie gemeentehuis 60.000 -4.300 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
5 Vervanging materieel BOR 461.000 -62.800 Algemene dekkingsmiddelen / Exploitatiebudget Economisch nut
5 Huisvesting BOR buitendienst Gieten 1.974.000 -52.470 Algemene dekkingsmiddelen / Exploitatiebudget Economisch nut
Vervangingsinvesteringen
4 Openbare verlichting 274.000 -12.300 Algemene dekkingsmiddelen Maatschappelijk nut
5 Vervanging materieel buitendienst 337.500 -41.200 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
5 Vervanging hardware 35.000 -7.200 Algemene dekkingsmiddelen Economisch nut
Totaal investeringen 6.867.500 -293.875