Corona

Corona

Corona

In 2021 had corona nog steeds een grote impact op de samenleving en dus ook op het werk van de gemeente. Het corona team hield zich bezig met allerlei corona gerelateerde zaken. Denk hierbij aan in verbinding staan met getroffen ondernemers of verenigingen, de beantwoording van vragen, continuering van de gemeentelijke dienstverlening en toezichthouden. In de loop van het jaar kwamen steeds meer corona gerelateerde zaken weer ‘in de lijn’ (dus bij de inhoudelijke collega’s) te liggen. Corona wordt immers steeds meer een regulier onderdeel van het dagelijkse leven en werk. De projectgroep bleef actief in een signaalfunctie richting bestuur en adviesfunctie richting de ambtelijke organisatie.   
 
Wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van corona in Aa en Hunze vallen een aantal zaken op:   
- De vaccinatiegraad is hoog.  
- Ondernemers hebben het zwaar, maar we zien nog geen toename van het aantal faillissementen.
- 'Verborgen leed’ neemt toe. Denk hierbij aan eenzaamheid en gevoelens van depressiviteit bij - met name - jongeren en ouderen. Hier is oog voor.  

In 2021 zijn er samen met onze samenwerkingspartners verschillende activiteiten ondernomen om onze inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen. Begin 2021 hebben we met Vitamine A onze inwoners een steuntje in de rug willen geven. Dit is gevolgd door de Frisse Start subsidie, waar verenigingen, maar ook groepen inwoners een budget voor coronaproof activiteiten konden aanvragen. Ondernemers konden bij WPDA (Werkplein Drentse Aa) terecht voor de verschillende steunpakketten en advies. Impuls organiseerde activiteiten voor jong en oud, offline als het kon, online als offline niet mogelijk was. Denk bijvoorbeeld aan de huiskamers of het online moordspel voor jongeren. Voor het ondersteunen van ondernemers en verenigingen bij de controle op het corona toegangsbewijs hebben we recent de CTB (Corona Toegang Bewijs) regeling in het leven geroepen.

Inmiddels is de samenleving weer grotendeels 'open'. Een flink aantal maatregelen zijn losgelaten. De samenleving was hieraan toe en er wordt dan ook flink gebruik van gemaakt. Er zijn weer volop sport- en cultuuractiviteiten, steeds meer evenementen en volle horecazaken. Dat is goed voor inwoners, ondernemers en verenigingen, zeker met het mooie weer in aantocht. Wat het najaar brengt is nog niet helemaal duidelijk, maar daar houden we nauw contact over met de GGD, de VRD en andere Drentse gemeenten. Ook blijven we de langetermijngevolgen van corona monitoren.