Recapitulatie

Recapitulatie

Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2020 incidenteel structureel 2020 2020 incidenteel structureel 2020
01 Bestuur en participatie 4.791 219 -10 5.000 939 -30 -14 895
02 Zorg 33.923 816 18 34.757 10.878 1.228 12.106
03 Economie, werk en recreatie 6.503 11 6.514 7.131 -365 6.766
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 26.554 175 85 26.814 16.192 -115 16.078
05 Middelen en ondersteuning 11.621 818 31 12.470 48.252 2.830 51.082
Algemeen totaal 83.392 2.039 124 85.554 83.392 3.548 -14 86.926
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2020) -37
Bijstellingen (saldo lasten - baten) -138
Saldo na bijstellingen -175
Incidenteel
Beginsaldo
Bijstellingen (saldo lasten - baten) 1.510
Saldo na bijstellingen 1.510