Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.  Het onderwerp duurzaamheid komt  in twee pijlers voor. Naast deze pijler 4 ook in pijler 3.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij.  Het  ontwikkelen van beleidsindicatoren is een groeimodel. Daar waar mogelijk willen we aansluiten bij al bestaande indicatoren.

 

Effecten in de samenleving

4.1. De gemeente Aa en Hunze wil een duurzame gemeente zijn.  (Zie hiervoor ook pijler 3)

Doelen

4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren.

Activiteiten

4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen.

Activiteiten

4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.

Activiteiten

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Voor pijler 4 is één effect in de samenleving vastgesteld. Er zijn daardoor doelen met daaraan gekoppelde activiteiten die (nog) niet vallen onder een effect in de samenleving maar wel zijn opgenomen in eerdere P&C documenten.

Activiteiten

4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen.

Voor pijler 4 is één effect in de samenleving vastgesteld. Er zijn daardoor doelen met daaraan gekoppelde activiteiten die (nog) niet vallen onder een effect in de samenleving maar wel zijn opgenomen in eerdere P&C documenten.

Activiteiten

4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven

Voor pijler 4 is één effect in de samenleving vastgesteld. Er zijn daardoor doelen met daaraan gekoppelde activiteiten die (nog) niet vallen onder een effect in de samenleving maar wel zijn opgenomen in eerdere P&C documenten.

Activiteiten