Pijler 1 Bestuur en participatie

Korte omschrijving

Deze pijler gaat onder andere over het functioneren van de gemeenteraad en het college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarbij. Ook openbare orde en veiligheid, publiekszaken en verkiezingen zijn in deze pijler te vinden.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij.  Het  ontwikkelen van beleidsindicatoren is een groeimodel. Daar waar mogelijk willen we aansluiten bij al bestaande indicatoren.

Effect in de samenleving

1.1 Inwoners voelen zich betrokken en gehoord.

1.2 Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening.

 

Doelen

1.1.1. Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen

Activiteiten

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

Activiteiten

1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze.

Verwijzingen Halt

Dit betreft het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Regio/dimensie 2014 2015 2016 2017 2018
Aa en Hunze 71 67 46 52 63
Drenthe 84 83 91 82 87

Het aantal winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

 

Regio/ dimensie 2014 2015 2016 2017 2018
Aa en Hunze 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Drenthe 1,5 1,5 1,7 1,5 1,1

Het aantal geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

Regio/ dimensie 2014 2015 2016 2017 2018
Aa en Hunze 3,2 2,6 3 2,4 3
Drenthe 5,7 5 4,5 4,5 4,2

Het aantal diefstallen uit woningen

Aantal per 1.000 inwoners

Regio/ dimensie 2014 2015 2016 2017 2018
Aa en Hunze 1,8 3,2 2,2 2 2,2
Drenthe 3,2 2,9 2,5 2,5 2

Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

 

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie
en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Regio/ dimensie 2014 2015 2016 2017 2018
Aa en Hunze 5,3 3,4 4,6 3,2 3
Drenthe 8,1 6,6 5,8 4,9 4,6

Activiteiten

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

Activiteiten

1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.