Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor inwoners en bezoekers.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Het  ontwikkelen van beleidsindicatoren is een groeimodel. Daar waar mogelijk willen we aansluiten bij al bestaande indicatoren.

Effecten in de samenleving

3.1 In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven.

Doelen

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

Activiteiten

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Activiteiten

3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.

Activiteiten

3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie.

Activiteiten

3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken.

3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

Activiteiten