Meer
Publicatiedatum: 24-03-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Middelen en Ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie en de financiering van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Effect in de samenleving

5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.

Doelen