Middelen en Ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie en de financiering van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Effect in de samenleving

5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.

Doelen

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Activiteiten

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

5.1.3 Een lage belastingdruk.

5.1.4 De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk

Activiteiten