Pijler 2 Zorg

Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht.  

Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan

De transformatie in het sociaal domein kreeg dit jaar extra betekenis met de uitbraak van Corona. Organisaties die actief zijn in het sociaal domein, moesten echt anders gaan werken. Terwijl allerlei voorzieningen, zoals jeugdhonken en dagbestedingslocaties de deuren moesten sluiten, gingen tal van inwoners en professionals aan de slag om in contact te blijven met kwetsbare inwoners en te ondersteunen daar waar nodig.

Het ‘gewone’ werk ging zo goed en zo kwaad door. Zo zijn er nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders voor geïndiceerde zorg Jeugd en Wmo. Een belangrijk uitgangspunt bij de inkoop was kostenbeheersing, vooral bij Jeugdzorg. Dit door strakker te sturen op de uitvoering van de ondersteuning en andere, lichtere vormen van ondersteuning te bieden. In de nieuwe opdracht aan Attenta, vervullen de medewerkers van het sociaal team hierin een sleutelrol als regievoerder.

Met de notitie ‘Zelf weer aan het stuur’ is er een integrale aanpak armoede en schuldhulpverlening geformuleerd, waarin alle maatregelen ten aanzien van het voorkomen en bestrijden van armoede en schuldhulpverlening meer in samenhang zijn gebracht.

Met de ontwikkeling van een monitor sociaal domein, vooralsnog samen met Attenta en Impuls, lukt het ons steeds beter de effecten van ons beleid te meten.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)