Inleiding

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u het jaarverslag van 2020.
Het doel van het jaarverslag is terugkijken naar 2020: wat waren onze doelen, wat we hebben gedaan om deze te realiseren en welk resultaat is behaald.
Centraal staan hierin de effecten in de samenleving die benoemd zijn in de begroting 2020. 
In de eerste subparagraaf is aandacht besteed aan de coronacrisis. Vervolgens is per pijler een samenvatting van het jaarverslag en de activiteiten uit de begroting 2020 toegevoegd.