Missie en toekomstvisie

 
Sinds 2009 werken we in Aa en Hunze met de Strategische Toekomstvisie
2020. Deze visie is een handig kompas gebleken bij beleidsbepaling en
besluitvorming. Ook extern heeft de visie haar nut bewezen, onder andere
in de samenwerking met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en
andere overheden.