Recapitulatie

Recapitulatie

Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2020 incidenteel structureel 2020 2020 incidenteel structureel 2020
01 Bestuur en participatie 4.566 200 25 4.791 655 25 680
02 Zorg 28.613 5.242 138 33.993 7.024 3.982 13 11.019
03 Economie, werk en recreatie 6.403 100 6.503 7.780 7.780
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 26.326 119 39 26.483 15.371 50 47 15.468
05 Middelen en ondersteuning 11.974 -390 37 11.621 47.052 72 116 47.240
Algemeen totaal 77.882 5.270 239 83.392 77.882 4.104 201 82.187
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2020) 2
Bijstellingen (saldo lasten - baten) -38
Saldo na bijstellingen -36
Incidenteel
Beginsaldo
Bijstellingen (saldo lasten - baten) -1.167
Saldo na bijstellingen -1.167