Recapitulatie

Recapitulatie

Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2022 incidenteel structureel 2022 2022 incidenteel structureel 2022
01 Bestuur en participatie 4.402 55 -7 4.450 357 357
02 Zorg 28.522 5.675 103 34.300 5.986 5.164 11.150
03 Economie, werk en recreatie 1.831 1.831 2.369 2.369
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 20.786 1.464 74 22.324 9.914 1.737 -35 11.617
05 Middelen en ondersteuning 13.124 -109 91 13.106 50.038 645 547 51.230
Algemeen totaal 68.665 7.084 262 76.011 68.665 7.546 512 76.724
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2022) 363
Bijstellingen structureel najaarsrapportage 2021 -8
Bijstellingen (saldo lasten - baten) 250
Saldo na bijstellingen 606
Incidenteel
Beginsaldo
Bijstellingen (saldo lasten - baten) 462
Saldo na bijstellingen 462