Meer
Publicatiedatum: 14-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Jaarstukken

Jaarstukken

 
Het jaar 2018 is het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode 2018-2022. Na het zomerreces 2018 zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering van het collegeprogramma “Samen
Doen”. In het collegeprogramma hebben we onze ambities uitgesproken en aangegeven hoe we deze willen verwezenlijken. De komende vier jaren staat een drietal
hoofdonderwerpen centraal: de doorontwikkeling van het sociaal domein, de Omgevingswet en de energietransitie. Naast deze hoofdonderwerpen zullen we aan vele andere
onderwerpen uitvoering gaan geven; samen met de raad, met de inwoners en de organisatie. Niet voor niets heeft het collegeprogramma de titel “Samen Doen”.